Home
00 Ceník
Ordinace praktického lékaře pro dospělé a relaxační studio v Zubří
CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH V RÁMCI ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
(dle vyhlášky MZ č. 493 ze dne 9. 12. 2005)
Platný od 1. 1. 2014

Vstupní prohlídka do zaměstnání – kategorie práce I.:
Vstupní prohlídka do zaměstnání – kat. práce II a více:
Periodická prohlídka závodně preventivní péče:
Výstupní prohlídka závodně preventivní péče:
Vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel:
Vyšetření způsobilosti k řízení mot. voz. po 65.roce:
Vyšetření způsobilosti pro držení střelných zbraní:
Vyšetření pro profesní průkazy (elektrovyhláška, svařování..):
Vyšetření pro zdravotní průkaz (práce s potravinami):
Vyšetření způsobilosti pro studium na vysoké škole:
Výpis ze zdravotní dokumentace I. (kompletní, 1.pořízení):
Výpis ze zdravotní dokumentace II. (opakovaný pro ZPP):
Vyšetření pro sportovní činnost závodní:
Vyšetření pro sportovní činnost zájmovou:
Vyšetření pro práci v zahraničí (dvojjazyčně + výčet očkování):
Administrativní výkon lékaře (potvrzení):
Výpis pojišťovně při uzavírání životního pojištění:
Zpráva o úrazu pro pojišťovny:
Zpráva lékaře o zdravotním stavu:
Bodové hodnocení úrazu (bolestné):
Vypsání lázeňského návrhu (samoplátce):
Aplikace očkovací látky (mimo hrazená z prostředků ZP):
Účast lékaře na jednání (á 1 hodina):
Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace stránka A4
Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace stránka A5
600,- Kč
750,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
150,- Kč
300,- Kč
150,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
750,- Kč
65,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
500,- Kč
150,- Kč
1000,- Kč
2,- Kč
1,- Kč